Projekt

Film promocyjny przedstawiający rezultaty projektu:

English version:

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie przenośnego analizatora oddechu na bazie matrycy rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów w połączeniu z układem mikroprekoncentratora. Analizator zostanie skonfigurowany do detekcji biomarkerów cukrzycy, tj. acetonu, metanolu, etylobenzenu i izoprenu. Schemat blokowy analizatora zaprezentowany został na rys.1.

Model_1

Wyniki projektu objęte zostały ochorną patentową oraz otrzymały ZŁOTY MEDAL na targach IWIS-2017 (International Warsaw Innovation Show) oraz nagrodę specjalną przyznaną przez Union of Innventors of Bulgaria.

IWIS_medal

IWIS_dyplom

Bulgaria_dyplom

Bulgaria_dyplom

Wyniki projektu zostały również docenione przez International Federation of Innventors' Association w ramach Internationl Invention and Design Comptetition IIDC - 2017 w Hong-Kongu:

IFIA-BestInvention

IIDC-GoldMedal

IIDC-SpecialAward

Wyniki projektu zostały również docenione przez Association of British Inventors and Innovators oraz National Research Council of Thailand w ramach Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2-6 Luty 2018 otrzymując złoty medal oraz nagrodę specjalną.

BritishInnovationAward_r

NationalReserachCouncil

Wyniki projektu zostały docenione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przyznał nagrodę:

Dyplom_MNiSW_matryca2018

Projekt otrzymał Złoty Medal na targach: International Salon of Inventions and New Technologies - INOVAMAK-2018, Skopje 21-23.09.2018

INOVAMAK 2018 - dyplom - A. Rydosz, K. Marszałek

INOVAMAK 2018 -Złoty medal - awers

Projekt otrzymał Platynowy Medal na targach: International Warsaw Innovation Show - 2018
IMG-20181018-WA0014
IMG-20181018-WA0013

Kolejne wyróżnienia to Złoty Medal na targach IENA - 2018 oraz Nagroda Specjalna od National Research Council of Thailand

IENA_goldmedal

TailandAward

Po raz kolejny projekt został wyróżniony na targach SIIF - Seoul International Invention Fair gdzie otrzymał Złoty Medal oraz Nagrodę Specjalną za najlepszy wynalazek przyznaną przez Thailand National Research Council Award for the Best International Invention

IMG-20190115-WA0003

IMG-20190115-WA0005